[ Lire notre rubrique Actualités pour les dernières infos ]

Leefbaarheid van Zuidwijk in het gedrang

– TV Brussel, 26 juin 2007

Sint-Gillis – Stadsvereniging Bral vraagt dat er in de Zuidwijk meer sociale woningen komen. Volgens Bral wordt er in de wijk te veel plaats gemaakt voor kantoren. Daardoor dreigt de leefbaarheid van die wijk in het gedrang te komen.

De overlegcommissie over de Zuidwijk – waarin buurtbewoners, overheid en bouwpromotoren met elkaar praten – boog zich dinsdag over het huizenblok tussen de Holland-, Merode- en Engelandstraat en de Fonsylaan. Volgens de plannen komen daar 32.000 vierkante meter kantoren, en geen woningen.

Maarten Roels van stadsvereniging Bral wil dat de bestaande woningen gerenoveerd worden en dat er in de wijk sociale woningen gebouwd worden. « Er is genoeg plaats voor sociale woningen. Ook in het verleden waren er sociale woningen, maar die zijn afgebroken. Als die er terug zouden komen, dan zou het stadsweefsel er hersteld kunnen worden. »

Volgens stadsvereniging Bral hebben de gemeente Sint-Gillis en het gewest de ontwikkeling van de Zuidwijk te veel overgelaten aan de bouwpromotoren. Daardoor dreigt de Zuidwijk een tweede Noordwijk te worden.

Voir le reportage téléviséhttp://www.quartier-midi.be | http://film.quartier-midi.be | http://www.bruxelles-midi.be