[ Lire notre rubrique Actualités pour les dernières infos ]

Verzet tegen onteigeningen De Mérodestraat

– TV Brussel, 16 november 2007

Sint-Gillis – In de Zuidwijk is men begonnen met de sloop van een aantal woningen in de De Mérodestraat. Op termijn moeten alle huizen daar tegen de vlakte. Maar naast de huizen die gesloopt worden, staan vlak naast huizen die nog bewoond worden.

Bekijk

De eigenaars van deze huizen tussen De Mérodestraat; Engelandstraat, Hollandstraat en de Fonsnylaan worden op termijn onteigend. Van sommigen is de procedure al ingezet, anderen weten dat het er binnenkort van komt. Toch is de NV Bruxelles-Midi, een vennootschap van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Brussel, deze week gestart met het slopen van één woning. Dat staat pal tussen het nog te onteigenen blok waar nog mensen wonen.

Volgens Gwenael Brees van het actiecomité Quartier Midi is dat een bewuste strategie. « Het Brussels Gewest had de eigenaars van deze huizen al zestien jaar geleden kunnen onteigenen. Maar hun huizen zijn nog steeds niet overgekocht en ze moeten deze afbraak ondergaan. Een rechter heeft dit een verrottingsstrategie genoemd. Daarmee zetten ze druk op de bewoners zodat ze hun huis goedkoop zouden verkopen. »

De inwoners weten al sinds 1996 weten dat de vier huizenblokken tussen de Fonsnylaan en De Mérodestraat enerzijds en de Joseph Claesstraat en de Ruslandstraat anderzijds, tegen de vlakte gaan. Ze moeten plaats ruimen voor kantoren en woningen. Maar de afbraakwerken en de heropbouw gaan ontzettend traag. Een aantal bewoners en handelaars uit de buurt verzetten zich tegen de onteigeningen omdat ze de vergoeding voor hun huis te laag vinden.

© tvbrusselhttp://www.quartier-midi.be | http://film.quartier-midi.be | http://www.bruxelles-midi.be